Psychology

Summer semester 2023: 01.04.2023 to 30.09.2023
Examination weeks: 20.03.2023 to 06.04.2023
Lecture period: 11.04.2023 to 21.07.2023
Examination weeks: 24.07.2023 to 11.08.2023
Public holidays: 10.04.2023; 01.05.2023; 18.05.2023; 29.05.2023

Winter semester 2023/2024: 01.10.2023 – 31.03.2024
Lecture period: 18.09.2023 – 06.10.2023
Christmas holidays: 09.10.2023 – 02.02.2024
Examination weeks: 05.02.2024 – 23.02.2024
Lecture-free period: 18.12.2023 – 01.01.2024

Media and Digital Journalism

Summer semester 2022:
01.04.2022 to 30.09.2022
Period: 1 April to 30 September
Lecture period (including examination period): 11 April to 29 July 2022
Lecture-free period: August and September

Winter semester 2022/2023:
01.10.2022 – 31.03.2023
Period: 1 October to 31 March
Lecture period (including examination period): 10 October to 10 February
Lecture-free period: February and March